Basisschool

Remedial teaching

Remedial teaching

De letterlijke betekenis van remedial teacher is ‘remediërende leerkracht’. Remediëren houdt in dat door gerichte hulp problemen worden verholpen. Wij hebben als doel leerlingen met leerproblemen en/of leerachterstanden te helpen in de leerontwikkeling en in zelfvertrouwen.

Na aanmelding of een eerste contact vindt een intakegesprek plaats. Door middel van de intake en alle mogelijke beschikbare informatie vormen wij ons een beeld van het kind. Indien nodig of gewenst, nemen we aanvullende toetsen af en/of vinden observaties plaats. Vervolgens geven wij een advies en kijken samen met ouders naar de haalbaarheid ervan.

Indien nodig stellen wij een handelingsplan op, waarin de benodigde begeleiding gedefinieerd wordt. Het handelingsplan wordt opgesteld voor een bepaalde periode. Na deze periode evalueren we en kijken we of er voldoende vooruitgang geboekt is. Afhankelijk van de resultaten en de eventuele evaluatiegesprekken vinden bijstellingen van het handelingsplan plaats en worden nieuwe perioden van remedial teaching afgesproken.

Bij remedial teaching is er sprake van intensieve extra individuele begeleiding of ondersteuning waarbij remediërende materialen worden ingezet. “Er is een duidelijk onderscheid tussen remedial teaching en bijles. Bijles is een herhaling van de reeds geboden lessen (re-teaching)” (LBRT, 2009).

Welke gebieden?

Praktijk TEL verzorgt remedial teaching op verschillende gebieden zoals technisch lezen en spelling, begrijpend lezen, schrijven, rekenen en studievaardigheden. Een goede communicatie tussen de ouders, school en praktijk TEL vinden wij belangrijk voor het slagen van de totale begeleiding van het leerling.

Praktische informatie

Waar?
Op de praktijk
Hoe lang?
Een uur
Met wie?
Een-op-een
Wanneer?
Op afspraak
Hoe vaak?
Een-twee keer per week

Overige trainingen

Basisschool

Middelbare school

Reviews

"Ik heb geleerd: goed plannen, goed huiswerk maken, zelfstandig te leren/werken. Alles wordt goed uitgelegd!"
Wietze (huiswerkbegeleiding)

Reviews

"Ik raad TEL aan omdat je 2,5 uur lang wordt geholpen bij je huiswerk voor elk vak en ik begrijp de vakken ook heel goed na de uitleg".
Olaf (huiswerkbegeleiding)

Reviews

"Ik heb geleerd om in minder tijd meer te doen door de plannen die ik met TEL gemaakt heb".
Wolf (huiswerkbegeleiding)

Reviews

"Ik heb geleerd hoe ik dingen moet aanpakken en leren in een fijne omgeving".
Joris (huiswerkbegeleiding)

Krijg de beste begeleiding

Aanmelden bij PraktijkTEL