Informatie

Dyslexieonderzoek

Bij een vermoeden van dyslexie kunnen wij de Dyslexie Screening Test (DSTNL) afnemen. Deze test is een snelle screening op dyslexie en bepaalt de grootte van het risico dat het kind dyslectisch is.

Samen met de gegevens van het leerlingvolgsysteem van school en de reeds geboden hulp kan bepaald worden of er sprake is van zeer grote problematiek in het lezen en/of  spellen en of het raadzaam is om uitgebreid dyslexieonderzoek te laten doen bij onze orthopedagoge. Daarnaast wordt onderzocht of er sprake is van een dyslexietyperend profiel en wat mogelijke verklaringen zijn. Ook worden aanwijzingen voor hulp gegeven.

Dyslexie kan alleen worden vastgesteld als er een periode van intensieve remedial teaching van minimaal een halfjaar is geweest. Een dyslexieverklaring geeft het kind recht op een aantal faciliteiten zoals extra tijd bij toetsen en examens, mondelinge in plaats van schriftelijke toetsen, gebruik van de computer met spellingcontrole en schriftelijke toetsen met grotere letters en afbeeldingen.

Krijg de beste begeleiding

Aanmelden bij PraktijkTEL