Informatie

Didactisch onderzoek

Met een didactisch onderzoek stellen wij de lees- en spellingsbeheersing van het kind vast op woord-, zins- en begripsniveau. Bij problemen met lezen en spelling is het van belang om zo vroeg mogelijk passende hulp te bieden. Dit kan onnodige faalervaringen voorkomen, die negatief kunnen doorwerken in het gehele leerproces. Dit geldt voor zowel dyslectische als niet-dyslectische kinderen. 

Als er onduidelijkheid bestaat over de rekenvaardigheden van het kind, brengen wij dit met didactisch onderzoek in kaart. Wij kijken niet alleen welke onderdelen van de rekenleerlijn het kind beheerst, maar ook observeren wij het rekenproces. Zo kunnen we onder andere vaststellen over welke oplossingsstrategieën het kind beschikt en of deze adequaat zijn.

Naast het onderzoek op de gebieden van lezen, spelling en rekenen, verzorgen wij ook onderzoek naar begrijpend lezen. Met dit onderzoek worden de hiaten op dit gebied duidelijk en kan er gerichte begeleiding plaatsvinden. De resultaten van didactisch onderzoek kunnen als uitgangspunt dienen voor een handelingsplan op maat.

Krijg de beste begeleiding

Aanmelden bij PraktijkTEL